Maastricht Boekenstad

Ten dienste van de literatuur hebben boekhandels, antiquariaten en bibliotheek het samenwerkingsverband Maastricht Boekenstad gesticht. Het doel is literatuur in de meest brede zin van het woord onder de aandacht te brengen bij een groot publiek in Maastricht en omgeving. Een ander doel is om door de samenwerking het cultureel/literair klimaat in Maastricht te bevorderen en te verstevigen.

boekenkast

Letters bij de lunch

Donderdag 2 maart 12.30-13.30u: Verbeelding van het moederschap in het levenslied door Maaike Meijer

De verbeelding van moeders in de Nederlandstalige poezie en liedcultuur is een mer à boire. Deze lezing gaat over de talloze liederen aan moeders gewijd. Van Koos Speenhoff tot de Zangeres zonder naam van Willy Derby tot Heintje (’Mamma’!) wordt de moeder bezongen. Juist het populaire lied biedt een interessante spiegel van de maatschappelijke verhoudingen en de verhouding tussen moeder en zoon is een opmerkelijk veelbezocht thema in dat genre.


Donderdag 6 april 12.30-13.30u: A bona trobairis: vrouwelijke troubadours in de Middeleeuwen door Hannie van Horen-Verhoosel

Trobairitz?  Vrouwelijke troubadours?  Nooit van gehoord!”  Dat is de gebruikelijke reactie, wanneer ik vertel wat het onderwerp van mijn proefschrift is. Toch zijn er een kleine dertig namen en meer dan vijfenveertig werken bekend van vrouwelijke troubadours. Wie waren deze dichteressen van hoofse lyriek, veelal machtige vrouwen uit de hoge adel, die leefden en werkten aan de 12e en 13e eeuwse hoven in het Zuiden van Frankrijk? Welke rol vervulden zij op politiek en sociaal-economisch terrein en vooral: wat bewoog hen om actief te worden op het door mannen gedomineerde gebied van de hoofse liefde en de hoofse lyriek?

 1. Literaire wandeling

  Download hier de literaire wandeling door de stad. Lees meer
 1. Download de flyer

  In deze flyer een wandeling en een overzicht van literaire evenementen. Lees meer
 1. Cursussen

  Inspirerende cursussen voor schrijvers in spe en voor lezers die verdieping zoeken. Lees meer
 1. Deelnemers en partners

  Boekenverkopers, antiquariaten, literaire vereniging bundelen hun krachten. Lees meer
boekhandel dominicanen

Literaire Wandelingen - Jet van Aalst (VLAM)

Contact

Secretariaat Maastricht Boekenstad

Pia Spaan
p/a Avenue Céramique 50
6221 KV Maastricht
tel. 046-4373379/06-83218095

Voor meer informatie of voor het aanleveren van activiteiten:
info@maastrichtboekenstad.nl

Activiteitenkalender

UP